Totalpaket

869.00 SEK

  • Klamydia snabbtest
  • Gonorré snabbtest
  • Syfilis snabbtest
  • Herpes Simplexvirus Typ 1 (HSV-1) snabbtest
  • Herpes Simplexvirus Typ 2 (HSV-2) snabbtest
  • PSA snabbtest
  • Urinvägsinfektion

Totalpaket

Paketet innehåller tester för 7 st olika diagnoser.

Klamydia snabbtest för att kvalitativt detektera klamydia-antigenet lokaliserat vid livmoderhalsen (kvinnligt) eller urinröret (manligt), vilket ger resultat efter 5- 10 minuter. Testet använder en antikropp som är specifikt för Klamydia (chlamydia trachomatis).

Gonorré snabbtest för att kvalitativt detektera gonorré-antigenet lokaliserat vid livmoderhalsen (kvinnligt) eller urinröret (manligt), vilket ger resultat efter 5- 10 minuter. Testet använder en antikropp som är specifikt för gonorré (neisseria gonorrhoeae).

Syfilis snabbtest för att kvalitativt detektera syilis-antigenet i blodet, vilket ger dig svar efter 10 minuter. Testet använder en antikropp som är specifikt för syfilis (treponema pallidum).

Herpes Simplexvirus Typ 1 (HSV-1) snabbtest, ”munherpes”.

Herpes Simplexvirus Typ 2 (HSV-2) snabbtest ”könsherpes”.

Herpestesterna söker efter antikropparna IgG och IgM. Immunsystemet producerar antikropparna som svar på en herpesinfektion. Testen mäter antikroppar specifika för herpes typ 1 eller typ 2 i blodet.

PSA snabbtest som mäter PSA halten i blodet. Blod appliceras på en testkasett med ett membran innehållande en antikropp som specifikt binder till PSA molekylerna i blodet. Om testet visar positivt innebär det att PSA är över 4.0 µg/L.

Urinvägsinfektion. Teststickor som detekterar närvaro av leukocyter, nitrit eller blod i ditt urin. Innehåller 3st folieförpackningar med vardera en teststicka och avfuktningspåse.

Testerna har en hållbarhet på minst 2 år.

Bruksanvisning på svenska medföljer.

I LAGER 1-2 DAGAR.

Med detta paket sparar du ytterligare 364 kr på redan marknadslåga ordinarie priser.

Vikt 25 g
Copyright Medtest All Rights Reserved 2019