Syfilistest

199 SEK

  • Svar inom 10 minuter
  • Enkel bruksanvisning
Kategori:

Syfilistest

Syfilis är en vanlig könssjukdom i Sverige som var på väg att försvinna men har nu kommit tillbaka kraftigt. Testet använder två antikroppar som är specifika för syfilis (Treponema Pallidium) som förkortas TP. Visar testet positivt utslag har du syfilis i blodet och du bör uppsöka vård. Vårat snabbtest mäter TP halten i blodet direkt gonom att man sticker ett litet hål i fingret där en liten mängd blod fångas upp. Blodet appliceras därefter på en testkasett med ett mebran innehållande två antikroppar som binder in till syfilis antigenet (TP) om det finns i blodet. Specificitet: 98,5%. Sensitivitet: 98,6%. Denna produkt är CE märkt för användning professionellt av vårdpersonal. Den är inte avsedd eller testad för hemmabruk.

Användarinstruktioner
  1. Rengör fingret
  2. Punktera fingret med lansett.
  3. Sug upp 2-3 droppar blod med pipetten.
  4. Droppa 2 droppar blod i testkassettens brunn (S).
  5. Droppa därefter 1 droppe PSA buffert.
  6. Vänta 5 minuter för att avläsa resultatet.

PSA procedur

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

Vikt 25 g
Copyright Medtest All Rights Reserved 2023