Prostatatest (PSA)

119 SEK209 SEK

  • Testa dig snabbt hemma.
  • Svar inom 5 minuter
  • Enkel bruksanvisning
  • Direkt i brevlådan
Nollställ

Prostatatest

In vitro diagnostiskt snabbtest för professionellt bruk. 

Om testet

PSA är en förkortning på prostataspecifikt antigen och är den vanligaste cancerformen hos svenska män. Vid cancer i prostatan ökar PSA-värdet i blodet. Det är således inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett protein (enzym) som finns naturligt i kroppen även hos friska män. Vidare, män under 50 år bör inte ha ett värde över 3.0 µg/L. PSA produceras i så kallade körtelceller i prostatan och finns i hög koncentration i sädesvätska. En del av det PSA som tillverkas kommer ut i blodet. Även en frisk man har alltså små mängder PSA i blodet. Noggrannhet: 98,6%. Sensitivitet: 98,7%. Testet är CE godkänt och för professionellt bruk.

Så här fungerar testet

PSA-halten i blodet mäts genom att analysera blodet. Vårat prostatatest mäter PSA halten i blodet direkt genom att man sticker ett litet hål i fingret där en liten mängd blod fångas upp. Blodet appliceras därefter på en testkassett med ett membran innehållande en antikropp som specifikt binder till PSA molekylerna i blodet. Om testet visar positivt innebär det att PSA är över 4.0 µg/L. Vid tecken på förhöjt PSA ska alltid en utredning påbörjas. Förhöjt PSA-värde behöver inte vara förknippat med en farlig diagnos. Att testa sin PSA-nivå regelbundet är ett sätt att tidigt få en indikation på att något är fel.

OBS: Oavsett vilken sjukdom man har i prostatakörteln så kan halten av PSA öka. Så får man ett positivt svar på ett PSA-test så behöver det inte innebära att man har cancer.

Prostatakörteln

Prostatakörteln (blåshalskörteln) är en valnötsstor körtel som omsluter urinrörets övre del. I prostatakörteln bildas en tunnflytande vätska som blandas med spermierna vid utlösning.

Symptom

Till en början visas inga symtom. Prostatacancer är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte ger några symtom alls utan gör sig till känna först då den har spridit sig i kroppen. Då är symtomen oftast till exempel ryggont, problem med vattenkastning eller blod i urinen. Som med all cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid för att kunna botas eller hållas i schack. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men cirka 10 procent av prostatacancerfallen anses vara ärftliga.

Vem ska testa sig?

Alla män över 45 år bör kolla sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan.

Män över 70 år med benign hyperplasi kan mycket väl ha värden upp till 6,5 µg/L. Det är i ”gränsområdet” från 4 – 10 µg/L som risken för malignitet ses vid ökade värden.

Användarinstruktioner

Gör så här:
  1. Rengör ditt finger med alkohol rengöringsservetten eller med tvål och vatten.
  2. Ta bort den runda skyddshatten på nålen och stick dig i fingertoppen.
  3. Sug upp 2-3 droppar blod med pipetten.
  4. Droppa 2 droppar blod i testkassettens brunn (S).
  5. Droppa därefter 1 droppe PSA buffert.
  6. Vänta 5 minuter för att avläsa resultatet.

PSA procedur

Resultat

Visar ditt test positivt utslag bör en utredning påbörjas. Brytpunkten för testet är 4 µg/L. Vid positivt utslag innebär det att du har PSA halter som är större än 4 µg/L.

OBS: Ett positivt resultat behöver inte vara förknippat med en farlig diagnos.

Vikt 25 g
Packning

1st, 2st

Copyright Medtest All Rights Reserved 2021