Njurtest

159 SEK

  • Testa hemma
  • Svar på 5 minuter
  • Skickas samma dag
  • Diskret leverans
  • Direkt i brevlådan
  • CE-märkt produkt
Kategori:

Njurtest

Testet använder du för att kontrollera Kreatinin, Protein och Specifik Gravitet i urinprover som ett hjälpmedel vid diagnos av njursjukdomar. Testet ger resultat genom visuell jämförelse med ett färgschema som skrivits ut på förpackningen (se längs ner).

Kreatinin

Kreatinin är en kemisk avfallsprodukt i blodet som passerar genom njurarna som filtreras och elimineras i urinen. Detta kemiska avfall är en biprodukt av normal muskelfunktion. Ju mer muskler en person har desto mer kreatinin producerar de. Nivåerna av kreatinin i blodet återspeglar både mängden muskler som en person har och deras njurfunktion. De flesta män med normal njurfunktion har ungefär 0,6 till 1,2 milligram / deciliter (mg / dL) kreatinin. De flesta kvinnor med normal njurfunktion har mellan 0,5 och 1,1 mg / dl kreatinin. Kvinnor brukar ha lägre kreatininnivåer än män eftersom kvinnor i genomsnitt har mindre muskler än män.

Protein

Normalt sett ska ditt urin i princip inte innehålla något protein. Om du har protein i urinen kan det finnas ett problem med dina njurars filtreringsförmåga.

Specifikt gravitet

Njurarna rensar ut oönskade ämnen från kroppen som exempelvis toxiner och metaboliska slaggprodukter. Njurens roll är att avlägsna dessa substanser via urinen utan att förlora för mycket vätska. Koncentrationen av de utsöndrade molekylerna bestämmer urinens specifika gravitation. Vuxna har i allmänhet en specifik gravitet på cirka 1 000 till 1030. Ökningar i specifik gravitation, dvs ökad koncentration av lösta ämnen i urinen, kan vara förknippad med njursvikt eller nedsatt blodflöde till njurarna.

Så här fungerar självtestet
  1. Öppna folieförpackningen och ta ut teststickan.
  2. Urinera i en kopp/bägare och doppa teststickan.
  3. Läser av svaret efter cirka 1 minut.

Utförandebeskrivning på svenska medföljer produkten.

Copyright Medtest All Rights Reserved 2023