Klamydiatest

169 SEK279 SEK

 • Snabbtest
 • Svar inom 10 minuter
 • Hög klinisk noggrannhet
Kategori:

Klamydiatest

Vårat klamydiatest är ett snabbt test för att kvalitativt detektera klamydia-antigenet lokaliserat vid livmoderhalsen (kvinnligt) eller urinröret (manligt), vilket ger resultat efter 5- 10 minuter. Testet använder en antikropp som är specifikt för klamydia (klamydia trachomatis). Noggrannheten är 97,2% och dess prestanda har utvärderats i klinisk prövning. Denna produkt är CE märkt för användning professionellt av vårdpersonal. Den är inte avsedd eller testad för hemmabruk.

Så fungerar testet

En antikropp, specifik för klamydia är belagd på membranet i testkasetten. När provlösningen droppats på testkasetten, migrerar provet uppåt i membranet, som då reagerar med klamydia-antikroppen, vilket genererar en färgad linje i testlinjeområdet. Närvaron av den färgade linjen i testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat, medan dess frånvaro indikerar ett negativt resultat.

Fakta om Klamydia

Klamydia är en av de allra vanligaste och snabbast spridande könssjukdomar bland ungdomar och många är drabbade utan att veta om det. Utan behandling kan klamydia leda till sterilitet hos både män och kvinnor. Därför är det viktigt att testa sig om man haft oskyddat sex. 2015 rapporterades 36000 klamydiafall i Sverige.

Hur blir man smittad?

Genom samlag utan kondom då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och oralsex. Klamydia smittar inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet även smittas av mamman om hon har klamydia med komplikationer som följd.

Symptom

De flesta, både män och kvinnor, som är infekterad med klamydia har inga symtom men kan ändå föra smittan vidare. Symtom, om de finns, kommer en till tre veckor efter smittan. Det vanligaste symtomet hos både män och kvinnor är att det svider när man kissar. Flytningar från urinröret, värk eller svullnad i pungen, blödningar (hos kvinnor), smärta i nedre delen av magen samt ont vid samlag är andra symptom.

Anmälningsplikt

Klamydia är en av de könssjukdomar som är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Ett klamydiatest med en hög klinisk noggrannhet

Detekteringsvärdet för klamydia trachomatis bör vara högre än 2×103 IFU / ml. Noggrannheten är 97,2 % under förutsättning att testet genomförs enligt bruksanvisning.

Användarinstruktioner
Kissa inte på minst en timme före att vårt klamydiatest utförs!

1. A) VAGINA (KVINNA). För in provpinnen i vaginans kanal tills det mesta av spetsen inte längre är synlig. Vrid runt toppen 360 grader i en riktning (medurs eller moturs), och låt stå i 15 sekunder. Dra tillbaka pinnen ur vaginan. Försök undvika kontaminering från vaginala celler eller utanpå liggande slem/sekret. 1.

1. B) URINRÖR (Man). För in provpinnen i urinrörets kanal ca 2-4 cm. Vrid runt pinnen 360 grader i en riktning (medurs eller moturs), låt stå i 15 sekunder och dra sedan tillbaka pinnen ut ur urinröret.

 1. Sätt provpinnen i provröret och tillsätt 5 droppar reagens A. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger. Låt stå i 2 minuter.
 2. Tillsätt 4 droppar av reagens B till provröret. Lösningen blir grumlig. Rotera i vattnet 15 gånger tills lösningen ändrar sig till en klar färg med en liten grön eller blå nyans. Om vattnet är blodigt blir färgen gul eller brun. Låt stå i 1 minut.
 3. Lyft provpinnen och pressa ut vätska i provröret. Kasta pinnen. Ha så mycket vätska i röret som möjligt.
 4. Montera droppmunstycket på provröret.
 5. Kläm ut 3 fulla droppar av den extraherade lösning till provbrunnen (S) på testkassetten och läs av svar efter 5-10 min.

Tolkning av resultat

 • Positivt: Om två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet, kan du anta att du har klamydia
 • Negativt: Om endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet kan du anta att du inte har Klamydia.
 • Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt och det rekommenderas att klamydiatestet i detta fall upprepas.
Förvaring och användning

Förvara testet i den slutna förpackningen antingen vid rumstemperatur eller kyld (2-30 ° C). Klamydiatest-kassetten är stabil t.o.m. utgångsdatum som anges på förpackningen. Provanordningen skall förbli i den förseglade påsen fram till användning och får ej frysas. Testet är CE märkt och avsett för professionellt bruk.

 

Packning

1st, 2st

Copyright Medtest All Rights Reserved 2023