Gonorrétest

179 SEK

  • Testa dig hemma
  • Svar inom 10 minuter
  • Diskret förpackning
  • Hög klinisk noggrannhet
  • Direkt i brevlådan
Kategori:

Gonorrétest

Så fungerar vårt gonorrétest

Vårat gonorrétest är ett snabbt test för att kvalitativt detektera gonorré-antigenet lokaliserat vid livmoderhalsen (kvinnligt) eller urinröret (manligt), vilket ger resultat efter 5- 10 minuter. En antikropp, specifik för gonorré är belagd på membranet i testkasetten. När provlösningen droppats på testkasetten, migrerar provet uppåt i membranet, som då reagerar med gonorréantikroppen, vilket genererar en färgad linje i testlinjeområdet. Närvaron av den färgade linjen i testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat, medan dess frånvaro indikerar ett negativt resultat.

Fakta om Gonorré

Gonorré är en könssjukdom orsakad av en bakterie som framför allt överförs genom vaginala och anala samlag. Oralsex kan också ge gonorré. Ju snabbare du får behandling desto mindre är risken att du överför gonorré till någon annan. Utan behandling kan du få svårt att bli gravid, eller få svårt att göra någon annan gravid.

Hur blir man smittad?

Genom samlag utan kondom då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och oralsex. Gonorré smittar inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet även smittas av mamman om hon har gonorré med komplikationer som följd.

Symptom

De flesta, både män och kvinnor, som är infekterad med gonorré har inga symtom men kan ändå föra smittan vidare. Symtom, om de finns, kommer en till tre veckor efter smittan. Det vanligaste symtomet hos både män och kvinnor är att det svider när man kissar. Flytningar från urinröret/vaginan eller analöppning, värk eller svullnad i pungen, blödningar, smärta i nedre delen av magen samt ont vid samlag är andra symptom.

Anmälningsplikt

Gonorré är en av de könssjukdomar som är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Den generella rekommendationen är att alltid göra ett gonorrétest vid oskyddat sex!

Hög klinisk noggrannhet

Detekteringsvärdet för gonorré antigenet bör vara högre än 5×104 IFU / ml. Noggrannheten är 99,1 % under förutsättning att testet genomförs enligt bruksanvisning.

Användarinstruktioner

Kissa inte på minst en timme före att testet utförs!

1. A) VAGINA (KVINNA). För in provpinnen i vaginans kanal tills det mesta av spetsen inte längre är synlig. Vrid runt toppen 360 grader i en riktning (medurs eller moturs), och låt stå i 15 sekunder. Dra tillbaka pinnen ur vaginan. Försök undvika kontaminering från vaginala celler eller utanpå liggande slem/sekret.

1. B) URINRÖR (Man). För in provpinnen i urinrörets kanal ca 2-4 cm. Vrid runt pinnen 360 grader i en riktning (medurs eller moturs), låt stå i 15 sekunder och dra sedan tillbaka pinnen ut ur urinröret.

2. Sätt provpinnen i provröret och tillsätt 5 droppar reagens A. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger. Låt stå i 2 minuter.

3. Tillsätt 4 droppar av reagens B till provröret. Lösningen blir grumlig. Rotera i vattnet 15 gånger tills lösningen ändrar sig till en klar färg med en liten grön eller blå nyans. Om vattnet är blodigt blir färgen gul eller brun. Låt stå i 1 minut.

4. Lyft provpinnen och pressa ut vätska i provröret. Kasta pinnen. Ha så mycket vätska i röret som möjligt.

5. Montera droppmunstycket på provröret.

6. Kläm ut 3 fulla droppar av den extraherade lösning till provbrunnen (S) på testkasetten och läs av svar efter 5-10 min.

Tolkning av resultat

Positivt: Om två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet, kan du anta att du har klamydia

Negativt: Om endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet kan du anta att du inte har Klamydia.

Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.

Notera: självtestet har hög noggrannhet, men kan aldrig ersätta ett läkarbesök. Är testet positivt, bör du uppsöka läkare så fort som möjligt för att få behandling.

Förvaring

Förvara testet i den slutna förpackningen antingen vid rumstemperatur eller kyld (2-30 ° C). Testkassetten är stabil t.o.m. utgångsdatum som anges på förpackningen. Provanordningen skall förbli i den förseglade påsen fram till användning. Får ej frysas. Testet är CE godkänt och för proffessionellt bruk.

Vikt 25 g
Copyright Medtest.shop All Rights Reserved 2020