Diabetes, Njure & Lever test

299 SEK

  • Testa hemma
  • Svar på 5 minuter
  • Skickas samma dag
  • Diskret leverans
  • Direkt i brevlådan
  • CE-märkta produkter

Diabetes, Njurfunktion & Leverfunktion test. Total 6 st teststickor.

Diabetes test

Testet är avsett att användas för att kontrollera glukos- och ketonnivåer i urinprover som hjälp vid diagnostisering av diabetes. Testet ger resultat genom den visuella jämförelsen med ett färgschema som skrivs ut på produkten. Varje färg betecknar ett antal koncentrationer av glukos och ketoner (se längst ner). Kissar du mer än vanligt, kanske känner du törst som inte ger med sig när du dricker? Symptomen är många och ofta ganska diffusa, samtidigt är diabetes en av våra vanligaste folkhälsosjukdomar. Diabetes orsakar högt blodsocker (glukos) i blodet. Det tillståndet kallas för hyperglykemi (högt blodsocker). När denna balans inte fungerar uppstår ofta symptom. Vårt enkla hemmatest kan enkelt och snabbt upptäcka dessa obalanser. Det kan vara svårt att upptäcka diabetes enbart utifrån dess symptom då de vanligaste symptomen är väldigt allmänna. Ett enkelt test kan hjälpa dig att lindra din oro eller så ger det dig en anledning att söka hjälp hos din läkare. Ett positivt test (du har troligtvis diabetes) innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, vilket är viktigt då diabetes kan ge allvarliga komplikationer. Innehåll: 2 förseglade aluminiumpåsar innehållande 1 teststicka vardera och bruksanvisning. Diabetestestet är tillverkat i Europa och är mycket säkert. Dessutom är produkten CE-märkt.

Njurfunktion test

Testet kontrollerar Kreatinin, Protein och Specifik Gravitet i urinprover som ett hjälpmedel vid diagnos av njursjukdomar. Testet ger resultat genom visuell jämförelse med ett färgschema som skrivits ut på förpackningen (se längs ner).

Kreatinin

Kreatinin är en kemisk avfallsprodukt i blodet som passerar genom njurarna vilka som filtrerar och eliminerar kreatinin i urinen. Detta kemiska avfall är en biprodukt av normal muskelfunktion. Ju mer muskler en person har desto mer kreatinin producerar de. Nivåerna av kreatinin i blodet återspeglar både mängden muskler som en person har och deras njurfunktion. De flesta män med normal njurfunktion har ungefär 0,6 till 1,2 milligram / deciliter (mg / dL) kreatinin. De flesta kvinnor med normal njurfunktion har mellan 0,5 och 1,1 mg / dl kreatinin. Kvinnor brukar ha lägre kreatininnivåer än män eftersom kvinnor i genomsnitt har mindre muskler än män.

Protein

Normalt sett ska ditt urin i princip inte innehålla något protein. Om du har protein i urinen kan det finnas ett problem med dina njurars filtreringsförmåga.

Specifikt gravitet

Njurarna rensar ut oönskade ämnen från kroppen som exempelvis toxiner och metaboliska slaggprodukter. Njurens roll är att avlägsna dessa substanser via urinen utan att förlora för mycket vätska. Koncentrationen av de utsöndrade molekylerna bestämmer urinens specifika gravitation. Vuxna har i allmänhet en specifik gravitet på cirka 1 000 till 1030. Ökningar i specifik gravitation, dvs ökad koncentration av lösta ämnen i urinen, kan vara förknippad med njursvikt eller nedsatt blodflöde till njurarna.

Leverfunktion test

Testet använder man för att kontrollera bilirubin och urobilinogen i urinprover som ett hjälpmedel vid diagnos av lever- och gallblåsproblem. Testet ger resultat genom den visuella jämförelsen med ett färgschema som finns utskrivet ut på förpackningen.

Varför behöver man analysera Bilirubin?

Vid misstanke om leversjukdom bör bilirubinnivåerna i blodet analyseras, likaså gäller vid misstänkt sjukdom i gallvägarna. Även vid misstanke om en ökad nedbrytning av röda blodkroppar i blodet kontrollerar man bilirubinvärdet. Ett kliniskt tecken på att bilirubinnivåerna är förhöjda i kroppen är förekomsten av gulsot, vilket innebär att huden på kroppen och ögonvitorna antar en gulaktig ton.

Ett förhöjt Bilirubin värde – vad innebär det?

Ett förhöjt värde kan ha ett flertal olika orsaker. Det ses ofta i samband med leversjukdom, t.ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna. Gallstenar och tumörer kan orsaka detta. Vissa typer av ärftliga enzymbrister kan också orsaka en bilirubinstegring. Likaså ses ofta förhöjda bilirubinnivåer hos personer som är svårt sjuka av olika anledningar som inte behöver ha direkt med levern att göra, exempelvis vid tumörsjukdomar, svåra infektioner och svår hjärtsvikt. Ett förhöjt bilirubinvärde kan också förekomma vid hemolys, vilket innebär att de röda blodkropparna bryts ned med en snabbare hastighet än normalt. Många olika läkemedel, t.ex. östrogener, androgena anabola steroider, vissa blodtrycksmediciner och antibiotika, antiepileptika, antidepressiva och analgetika, kan ibland också påverka levern och ge en stegring av blirubinnivåerna i blodet.

Så här fungerar självtesterna
  1. Öppna folieförpackningen och ta ut teststickan.
  2. Urinera i en kopp/bägare och doppa teststickan.
  3. Läser av svaret efter cirka 1 minut. Läser resultaten genom att jämföra färgerna på reaktionen på remsan till de i diagrammet. Under jämförelse behåll remsan i ett horisontellt läge för att undvika möjlig blandning av färger mellan de två reaktionsområdena på remsan
Copyright Medtest All Rights Reserved 2023