Slidkatarr paket

349 SEK

 • Har du klåda eller illaluktande flytningar?
 • Testa dig snabbt
 • Svar inom 15 minuter
 • Enkel bruksanvisning
 • CE godkänd
 • Snabb leverans
 • Känslighet och specificitet är > 95%

Testet mäter 6 parametrar:

 1. Laktobaciller (H2O2)
 2. Bakteriell vaginos
 3. Vaginal inflammation
 4. Svampinfektion (candida)
 5. Trikomonasinfektion
 6. pH.

Slidkatarr paket

1. Laktobaciller (H2O2 )

Hos friska kvinnor i fertil ålder bildar laktobaciller en nästan kontinuerlig ”biofilm” i vagina. Dessa spelar en avgörande roll i försvaret mot andra bakterier som kan resultera i olika sjukdomar. Laktobaciller producerar väteperoxid, H2O2 , som är giftigt (toxiskt) för olika bakterier och fungerar på så vis som ett försvar.

Testet ger dig status på H2O2 .

2. Bakteriell vaginos (SA)

Bakteriell vaginos är en obalans i bakteriefloran i slidan.

Symptomen för bakteriell vaginos är grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande flytningar med obehaglig lukt som ofta är starkare vid mens. Men i vissa fall ger bakteriell vaginos inga symptom alls.

Testet mäter sialidase activity (SA), ett enzym, som utsöndras från bakterier som förbättrar bakteriernas förmåga att invadera och förstöra vävnad.

Bakteriell vaginos måste du behandla med antibiotika.

3. Vaginal inflammation (LE)

Infektion av bakterier eller svamp i underlivet kan ge vaginal inflammation.

Symptomen kan vara flytningar, klåda och smärta.

Vårat test mäter närvaron av vita blodkroppar, leukocytesteras (LE), som är förknippat med infektion.

Vid vaginal inflammation rådgör med läkare eller barnmorska.

4. Svampinfektion/Candida (CV)

Vaginal svampinfektion, även känd som candida vaginitis (CV), är överdriven tillväxt av svamp i slidan som resulterar i irritation.

Symptomen är grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande flytningar med obehaglig lukt som ofta är starkare vid mens.

Svamp/candida behandlas med en receptfri kräm som finns på apotek.

5. Trikomonasinfektion (TV)

Trichomonas vaginalis (TV) är en parasit som kan orsaka en sexuellt överförbar infektion. Parasiten finns hos infekterade kvinnor i slidan och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella kontakter. Cirka hälften av kvinnor som smittas får symptom.

Symptomen på infektion är sveda/klåda i underlivet samt flytningar som kan vara gul-gröna och ibland illaluktande.

Inkubationstiden kan vara från några dygn upp till några veckor. Trichomonas kan överföras från den gravida kvinnan till barnet vid förlossningen.

Trikomonasinfektion måste du behandla med antibiotika

6. pH

Vaginala laktobaciller bidrar till att etablera och bibehålla ett pH-värde som i flesta fall ligger mellan 3,8-4,0. Ett normalt pH-värde i underlivet motverkar att bakterier kan föröka sig, vilket i sin tur minskar risken för infektioner.

Vid onormalt resultat rådgör med läkare eller barnmorska.

Provtagningskit och instruktioner finns i paketet. Det gör inte ont att ta provet.​

Användarinstruktioner

Gör så här:

 1. Ta ett vaginalprov genom att snurra lätt med pinnen mot slidväggen en bit in i slidan.
 2. Vidrör pH brunnen med topsen 2-3 gånger. Läs av resultatet.
 3. Sätt topsen i provröret och tillsätt 12-14 droppar av ”BV Extraction solution”. Rör runt och kläm på topsen via utsidan av provröret så att sekret på topsen blandas runt och hamnar i provlösningen.
 4. Pippetera 2 droppar till varje brunn (ej pH).
 5. Tillsätt en droppe ”Chromogenic reagent” till H2O2 brunnen.
 6. Låt reagera i ugn 42-45°C i 5 minuter. Läs av resultatet inom 15 minuter.

Resultat

pH – Ett onormalt värde indikerar infektion av något slag H2O2 – Ett onormalt resultat indikerar på infektion. SA – Ett positivt resultat indikerar bakteriell vaginos. LE – Ett positivt resultat indikerar vaginal inflammation. CV – Ett positivt resultat indikerar på svampinfektion. TV- Ett positivt resultat indikerar på trichomonasinfektion.

Analytisk känslighet

H2O2: ≥2μmol/L
SA: ≥7 units/ml
LE: ≥9 units/ml
CV: ≥ 1×103 cfu/ml
TV: ≥1×103 cfu/ml

Testet är CE godkänt för proffessionellt bruk.

Vikt 25 g
Copyright Medtest All Rights Reserved 2023