Mage & Tarmpaketet

269 SEK

  • Testa hemma
  • Svar på 10 minuter
  • Skickas samma dag
  • Diskret leverans
  • Direkt i brevlådan
  • CE-märkta produkter
  • Detta paket ger 15% rabatt på ord. pris

Test för blod i avföringen & Magsår

Magsårstest

Vårat test för Magsår är ett CE-märkt snabbtest för upptäckt av H.Pylori i avföring.

Smärta och obehag i övre delen av buken är ett relativt vanligt bekymmer. Var fjärde person drabbas någon gång i livet av sådana besvär. En vanlig förklaring till detta är Magsår. Den vanligaste orsaken till magsår är bakterien Helicobacter pylori. Ca 90% av de som har magsår bär på just bakterien Helicobacter pylori. Vårt enkla hemmatest kan enkelt och snabbt upptäcka denna bakterie.

Ett enkelt hemtest kan hjälpa dig att lindra din oro eller så ger det dig en anledning att söka hjälp hos din läkare. Ett positivt test (du bär på H. pylori) innebär att du lättare kan söka vård och få rätt behandling, vilket är viktigt då denna typen av magsår kan leda till allvarliga sjukdomar som exempelvis cancer.

Testet upptäcker specifika antigener i avföring för att fastställa närvaron av bakterien.

 

Test för dolt blod i avföringen (FOB)

Vårat FOB tarmtest är ett CE-märkt snabbtest för upptäckt av dolt blod i avföring som ger en tidig varning.

Många sjukdomar kan orsaka dolt blod i avföring, känt som Fecal Occult Blood (FOB). I tidiga skeden kan gastrointestinala problem som tarmcancer, sår, polyper och sprickor inte visa några synliga symptom, utan bara blod. Vårat test är ett snabbt test för att kvalitativt upptäcka låga nivåer av blod i avföringen. Testet använder en dubbel antikroppsanalys för att selektivt upptäcka blod vid 50 ng/ml eller högre eller 6 ug/g avföring. Dessutom, till skillnad från andra analyser, vilken kost du äter påverkar inte noggrannheten av testet.

Användarbeskrivning för magsår och dolt blod i avföringen:

1. Samla avföringsprov i avföringsfångaren. Använd avföringsfångaren i alla typer av toaletter för att undvika förorening av provet.

2. Skruva av locket på provuppsamlingsröret och slumpmässigt stick provuppsamlingsapplikatorn i avföringsprovet på minst 3 olika platser. Skopa inte avföringsprovet. Skruva fast och dra åt locket på provuppsamlingsröret och skaka provuppsamlingsröret kraftigt för att blanda provet och extraktionsbufferten.

3. Ta ut testkassetten från foliepåsen och använd den så snart som möjligt. Bäst resultat erhålls om testet utförs omedelbart efter öppnandet av foliepåsen.

4. Håll provuppsamlingsröret upprätt och öppna locket på provuppsamlingsröret. Vänd röret upp och ned och överför 2 hela droppar till testkassetten (S) och starta sedan timern. Se illustration nedan.

5. Läs resultat efter 5 minuter. Läs inte resultat efter 10 minuter.

Resultat

När du ser linjerna C och T är det ett positivt resultat. Vidare, ser du linje endast vid C är resultat negativt. Kontrollinjen (C) fungerar som en kvalitetskontroll som säkerställer att kassetten är OK.

C = Control (Kontroll)
T = Test
S = Sample (Prov)

Bruksanvisning på svenska medföljer.

Du kanske också gillar …

Copyright Medtest All Rights Reserved 2023