HIV test

219.00 SEK449.00 SEK

  • Testa dig snabbt hemma.
  • Svar inom 10 minuter
  • Enkel bruksanvisning
  • Direkt i brevlådan
Nollställ
Kategori:

HIV test

Börja med ett snabbtest – Enkelt och billigt med en hög noggrannhet

Om testet

Vårt HIV-test är ett 100% hemtest som ger resultatet omedelbart efter 10 minuter. Det är ett snabbtest för att kvalitativt detektera antikroppar mot HIV-1 och HIV-2 i blodet. Testet ät ISO-certifierat och har en specificitet på 99,8% och en sensitivitet på 99,9%. Känner du dig osäker – eller misstänker du att du är HIV-infekterad? Vänta inte, beställa ett HIV-test idag – var säker. Om du har deltagit i något som du tror kan ha stor infektionsrisk rekommenderar vi 3 tester. Testa ungefär 2-3 veckor efter infektionsrisk, nästa ca. 6-8 veckor efter infektion. Det sista testet ska tas ungefär 3 månader efter att du utsatts för infektion.

Fakta

Humant immunbrist virus (HIV) finns i två huvudtyper (HIV-1 och HIV-2) varav HIV-1 är den vanligaste. Därtill finns ett stort antal undergrupper/subtyper och rekombinanter. HIV bryter långsamt ner kroppens immunförsvar. Sjukdomen AIDS uppstår när den HIV-infekterade personens immunförsvar är till den grad försvagat att kroppen inte längre kan bekämpa infektioner som en frisk individ inte blir sjuk av. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att det lever omkring 33 miljoner människor i världen smittade med HIV. Ett stort problem är HIV-virusets enorma evolutionshastighet, dvs. att viruset förändras hela tiden. Det finns idag inget botemedel mot HIV utan endast läkemedel med bromsande effekt.

HIV-1 / HIV-2

Det finns två olika typer av HIV-virus och underliggande varianter. För de smittade kan skillnaderna i sjukdomsförloppet vara mycket beroende av det virus som angripit kroppen. De två HIV-1- och HIV-2-virustyperna är nära besläktade men skiljer sig åt i världen. HIV-1 har spridit sig över hela världen, medan HIV-2, som anses vara en mildare form, finns nästan uteslutande i Västafrika.

Användarinstruktioner Gör så här:
  1. Rengör ditt finger med alkohol rengöringsservetten.
  2. Ta bort den runda skyddshatten på nålen och stick dig i fingertoppen och pressa fram lite blod.
  3. Sug upp 2-3 droppar blod med pipetten genom att föra pipettspetsen till blodytan. Kapillärkrafter kommer göra att blodet sugs upp i pipetten med automatik.
  4. Droppa 2 droppar blod i testkasettens brunn (S).
  5. Droppa därefter 2 droppar buffert.
  6. Vänta 5-10 minuter för att avläsa resultatet. Vänta inte längre än 10 minuter för att avläsa svaret.

PSA procedur Visar ditt test positivt utslag rekommenderar vi att du uppsöker läkare för vidare utredning.

Vikt 25 g
Packning

1st, 2st, 3st

Copyright Medtest All Rights Reserved 2019